Over

Maryam Shiri - Gynaecoloog Oudenaarde

Dr. Shiri

Dr. Maryam Shiri studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Gent en promoveerde in 2012 tot arts. Aansluitend startte ze de opleiding gynaecologie en verloskunde in het Maasstad ziekenhuis te Rotterdam. In haar derde en vierde jaar werd ze opgeleid in het UZ Gent, waarvan acht maanden op de dienst reproductieve geneeskunde. Ondertussen volgde ze ook een jaar opleiding in het AZ Sint-Jan te Brugge, ze rondde deze opleiding af in ZNA Jan Palfijn, Antwerpen en in 2017 behaalde ze haar erkenning tot gynaecoloog.

Dr. Shiri heeft een bijzondere interesse in de reproductieve geneeskunde (vruchtbaarheidsproblemen) en gynaecologische laparoscopie (kijkoperaties).

Zij is verbonden met het Algemeen Ziekenhuis te Oudenaarde.

Dr. Shiri is eveneens verbonden met de afdeling reproductieve geneeskunde (ARG) van het UZ Gent.